Date archive forNovember 2nd, 2017
By Galeus On Thursday, November 2nd, 2017
0 Comments

Čudo Života: Pravo o pravu na pobačaj (27)

Govoreći o sudioništvu čovjeka i žene u stvarateljskom djelu Božjem, Ivan Pavao II., pozivajući se na Koncil, želi istaknuti kako je „rađanje djece duboko ljudski i uzvišeno religiozni čin  Više...

By Galeus On Thursday, November 2nd, 2017
0 Comments

FUL KULTURNO punkt – “Kultura nalazi način da se izrazi”

u organizaciji časopisa BREND KULTURA i Superbrands Hrvatska 7.-12. studenog, Interliber  Više...