Objavljeno: Fri, May 19th, 2017

Baškovoška predizborna šutnja?

Sastavljanje listi više izgleda kao posljednji očajnički potez gubitnika s ciljem da ruše, a ne stvaraju, i s ciljem da dobiju dio obećanog kolača.

  • MP
  • Joker

Napokon su u Baškoj Vodi karte podijeljene i rastvorene na uvid. Tema razgovora bila je čudna tišina pred nadolazeće lokalne izbore. Nitko osim aktualnog načelnika se nije kandidirao, a tko jest povukao je kandidaturu. Čak je politička scena u Baškoj Vodi jednom prilikom bila uspoređena sa politikom u Sjevernoj Koreji i jednoumljem.  Ta tišina nije bila uobičajena, već bi se prije moglo reći iznenađujuća svjedocima niza prošlih lokalnih izbora. I kad su liste objelodanjene, poznavaocima Baškovoške političke zbilje sve je bilo jasno.

Na jednoj strani našao se HDZ sam i stabilan sa sigurnim biračkim tijelom predočivši glasačima produkt četverogodišnjeg rada i ispunjenja obećanog pred prošle lokalne izbore što je i vidljivo jer Baška Voda je postala mjestom lakšeg življenja. Besplatni udžbenici za djecu, naknade rodiljama, stipendije i financijska pomoć studentima, Laptopi za studente, jednokratna pomoć umirovljenicima i potrebitima, sufinanciranje plaćanja dječjeg vrtića te financiranje troškova prijevoza za srednjoškolce nisu populističke mjere da bi se HDZ zadržao na vlasti već da bi ljudi na području cijele općine lakše živjeli.

 S druge strane skupina neistomišljenika po pitanju političkog opredjeljenja sastavila je list(e). Najzanimljivije je novo ime kandidata kojega se često povezivalo upravo sa vodećim ljudima iz HDZ-a da bi ih se diskreditiralo da bi na kraju bilo itekako vidljivo da je ta osoba u svrhu preuzimanja vlasti kroz sve protekle izbore materijalno i intelektualno podržavala ne određenu opciju već nekoga tko je u stanju obezvrijediti, lažima ocrniti i srušiti HDZ da bi stekavši moć dobio niz mogućnosti. Sve dosadašnje igre i previranja objelodanjene su imenom samo jednog čovjeka na listi.

U skupini lijevih, desnih, disidenata iz HDZ-a, negdašnjih vršitelja vlasti koji su brali lovorike na račun HDZ-a, a za ništa nikad nisu bili krivi i poduzetnika koji jedini ima cilj, najvažnije je pitanje može li se iskristalizirati skupina ljudi koja će uspjeti zadržati koegzistenciju i opstati na vlasti zajedno sa opcijom nazovimo lijevih kandidata jer se dade primijetiti da su se isprepleli na obje liste pokušavši dovesti glasače u zabludu. Prije četiri godine takav odabir im nije uspio i glasači su njihov cilj prepoznali. Sastavljanje listi više izgleda kao posljednji očajnički potez gubitnika s ciljem da ruše, a ne stvaraju, i s ciljem da dobiju dio obećanog kolača.

Ostaju pitanja:  

  • Što nude i kome se podređuju?
  • Kakvi su interesi duge šutnje 
  • Kakvi su ciljevi koje će ponajprije osjetiti stanovnici općine Baška Voda?

Komentari

komentara