Objavljeno: Sat, Mar 18th, 2017

Cipal vara od ušate do „cara“

Osim cijelog, mamčiti se mogu i dijelovi cipla. Najbolje je koristiti filete, trake od kože i tankog sloja mesa uz nju

patricia banner 2“Patricia” – Sponzor rubrike More

  • Tekst i foto Šime Duvančić

Meso raznih riba najčešće je upotrjebljivani mamac za ribolov udicom na moru, ali se neke od njih ne mamče tako često koliko kvalitetom zaslužuju. Toj skupini neopravdano zapostavljenih pripadaju svih šest vrsta skočaca, cipala. Samo rijetki lovci na najkrupnije i najcjenjenije morske grabljivice ne žale truda da bi se domogli i na životu održali ciple kako bi im poslužili u lovu lubina, gofa, zubaca te drugih krupnih grabljivica.

Dugo žive na udici

Cipli se kao mamci rabe iz više razloga. Osim što su stalni slasni obroci grabljivicama, krasi ih još nekoliko osobina. Primjerice, nad tamnim golim ili travnatim dnima krljušti cipla svjetlucanjem mame grabljivice, osobito kad su živi, pokretni. A u lovu spomenutih grabljivica, koje se love pri dnu, cipli su stalno u pokretu jer kao ribe pretežito površinskih slojeva mora stalno pokušavaju podići se poviše dna. Osim toga, cipli su vrlo izdržljive ribe pa dugo ostaju živi i vitalni na udicama. Zbog istog razloga lako ih je dugo održati na životu i do mamčenja, osobito ljeti, jer dobro podnose naglo povećanje temperature mora te pad koncentracije kisika i soli u vodi.
Živi cipli su se nekada koristili samo za lov zubaca i gofa čekanjem, teškim ometcem. Danas se njima na isti način lovi i lubin. Za lov „kralja“ najprimjereniji su ciplići dugi 70 do 110 mm namamčeni jednom udicom. Za nadjevanje se koristi igla kojom se privez s udicom provuče neposredno ispod kože leđa, od glave do malo ispred zadnjeg leđnog peraja. Nakon  što se oko korijena repa ciplića njim načini omča, privez se vezuje za ostatak pribora.

Zavodljivi fileti

Krupnije ciple, koji su pogodniji za lov gofa, zubaca, pagra i tune bolje je mamčiti s dvije udice. Za lov čekanjem s kraja prednju, onu na kraju priveza treba kvačiti za usne, a stražnju između leđnih peraja. S dvije se udice, zabodene na već spomenuta mjesta, ali obrnutim rasporedom, mamči se i ciplić za lov potezcem, panulom. Osim toga, druga udica mora biti klizna, kako bi struna tijekom potezanja bila zategnuta. Tako namamčen cipal će vrlo dugo, duže nego iglica, ostati živ na potezcu. Za lov potezanjem, ali i tzv. drifting, tehnikom puštanja u struju mora, cipla je dobro nadijevati i zabadanjem obje udice u njegova leđa.
Osim cijelog, mamčiti se mogu i dijelovi cipla. Najbolje je koristiti filete, trake od kože i tankog sloja mesa uz nju. Takav mamac je učinkovit u lovu lubina, iglice i ostalih srednjih te manjih grabljivica, posebice ušate. Filet treba rezati pažljivo kako bi na njemu ostala krljušt.

Komentari

komentara