Objavljeno: Sri, svi. 9th, 2018

Čudo Života: Pravo o pravu na pobačaj (37) – Odgajati za kulturu života (2)

„kako bismo postigli da snaga koja dolazi odozgor sruši zidove zablude i laži, koji sakrivaju pred očima tolike naše braće i sestara pokvarenu narav postupaka i zakona protivnih životu, i otvori njihova srca naumima i nakanama nadahnutim na civilizaciji života i ljubavi“

  • Tekst Toni Trutin
  • Izvor slike bitno.net

Odgojno poslanje i dužnost obnove kulture života mora započeti unutar Crkve koja je pozvana osnivati i promicati organizirani obiteljski pastoral. U tom je smislu Ivan Pavao II., prilikom drugog posjeta Hrvatskoj, u Splitu 4. 10. 1998. godine, rekao sljedeće:

Vama biskupima i vašim svećenicima neka bude na srcu da, pomognuti iskusnim i za to na odgovarajući način pripremljenim osobama,  promičete sustavni i pouzdani pastoral obitelji u kojem će odgovarajuće mjesto imati obrana života prema nauku crkvenoga Učiteljstva
[1]. Ne možemo očekivati da će prvi korak u promicanju ljudskog života od začeća učiniti netko drugo prije kršćana. Stoga bi kršćani trebali sve dublje ponirati u otajstvo Isusa Krista ne bi li ono u njima proizvelo snagu, hrabrost i odvažnost prihvaćanja, poštivanja i zaštite ljudskog života od začeća. Zauzimanje za život od začeća kršćani bi trebali promatrati sa sviješću da njihovo djelovanje i od milosti Božje dobiva snagu koja preobražava adresate za prihvaćanje cjelovite istine o ljudskom životu. Kršćani bi trajno trebali posvješćivati da „u »tijelu« svakog čovjeka Krist se nastavlja objavljivati i ulaziti u zajedništvo s nama, tako da je odbijanje života čovjeka… zapravo odbijanje Krista“[2].

Važno je i da supružnici poznaju prirodne metode regulacije plodnosti, o kojima mogu saznati putem kateheza i savjetovališta pod okriljem Crkve, kako bi ispunili odgovornosti i poslanje u skladu s Božjim naumom. Crkva je pozvana i poslana da u katehezi i propovijedanju, u osobnom dijalogu i u svakovrsnom odgojnom djelu istakne „antropološke razloge koji utemeljuju i podržavaju poštivanje svakog ljudskog života. Na taj ćemo način… moći pomoći svima da otkriju u svjetlu razuma i iskustva kako kršćanska poruka potpuno osvjetljava čovjeka i značenje njegova bića i postojanja; pronaći ćemo dragocjene točke susreta i dijaloga s nevjernicima, svi zajedno zauzeti da nastane nova kultura života[3]. Učiteljstvo nudi put i sredstva kao alternativu pobačaju. Tako navodi da „treba nastojati oko potpore obiteljima i neudanim majkama, određivati pomoć za djecu, mudro urediti zakone za izvanbračnu djecu i zbrinjavanje posvojenjem. Valja unaprjeđivati sve te vrijedne i plodonosne zamisli i ostvarivati ih da namjesto pobačaja pri ruci uvijek bude druga mogućnost i izbor, istinski dostupan, ostvariv i častan[4]. Ivan Pavao II., istinski ljubitelj života, upućuje hitan poziv na molitvu za život i post „kako bismo postigli da snaga koja dolazi odozgor sruši zidove zablude i laži, koji sakrivaju pred očima tolike naše braće i sestara pokvarenu narav postupaka i zakona protivnih životu, i otvori njihova srca naumima i nakanama nadahnutim na civilizaciji života i ljubavi[5].

Na temelju svega navedenog proizlazi zadaća društva u cjelini, a osobito sredstava društvenog priopćavanja, da promiče vrednote života, razvija pozitivne stavove prema odgovornom spolnom ponašanju, podiže društvenu svijest i odgovornost te usvaja znanja o posljedicama lakomislenog spolnog ponašanja. Navedenim pristupom pojedinci, a onda i društvo, postaju graditelji „autentične civilizacije istine i ljubavi[6], a „bez koje postojanje osoba i društva gubi svoje najizvornije ljudsko značenje[7].

Na koncu, ostaje kao poziv svima da slijedimo „Marijino iskustvo kao neusporedivi uzor dočeka i brige za život[8]. Život će pobijediti! U to smo sigurni jer imamo za jamca Proslavljenog Gospodina Isusa Krista jer „samo on vlada svim događajima povijesti: otvara im »pečate« (usp. Otk 5, 1-10) i potvrđuje, u vremenu i izvan vremena, vlast života nad smrću[9].

Vezani sadržaj: Pravo o pravu na pobačaj (36)

[1] IVAN PAVAO II., Bit ćete mi svjedoci. Govori za vrijeme pastoralnog pohoda Hrvatskoj od 2. do 4. listopada 1998., Zagreb, 1998., 41.

[2] IVAN PAVAO II., Evangelium vitae – Evanđelje života. Enciklika o vrijednosti i nepovredivosti ljudskog života, br. 104.

[3] Isto, br. 82.

[4] KONGREGACIJA ZA NAUK VJERE, De abortu procurato. Izjava o namjernom pobačaju, br. 23.

[5] IVAN PAVAO II., Evangelium vitae – Evanđelje života. Enciklika o vrijednosti i nepovredivosti ljudskog života,  br. 100.

[6] Isto, br. 6.

[7] Isto, br. 27.

[8] Isto, br. 102.

[9] Isto, br. 105.

Komentari

komentara