Objavljeno: Pon, svi. 28th, 2018

Dagnja za komarču- veličina je važna!

A da bi dagnjom lovio samo komarču, odnosno da mu sitne ribe ne bi „obrstile“ mamac njoj namijenjen, ribolovac dagnju mora mamčiti na poseban način

  • Tekst i foto Šime Duvančić

Sezona dobrog lova komarče je u tijeku, „prvoj dami“ jadranskih riba u predstojećem periodu najviše će prijati mastima siromašna, a bjelančevinama bogata hrana. Zato joj je sada dobro ponuditi dagnju- jeftinu, čak i besplatno dostupnu hranu koja može biti i selektivna- namijenjena lovu samo komarče. Da bi bila što privlačnija komarči i prikladna samo za njen lov, dagnju valja pažljivo odabrati i pripremiti. Iako za ciljani lov komarče to nije posebno važno, najbolje su dagnje koje su „ubrane“ u vrijeme punog mjeseca, jer su tada najmesnatije. Također, prednost treba dati onima stalno izloženim valovima, jer su žilavije, dok su za mamčenje najmanje dobre one iz uzgajališta jer su najmekše i uglavnom blijede.

Pri odabiru dagnje za lov komarče najvažnije je voditi računa o njenoj veličini. Naime, znanstveno je dokazano da veličina dagnje kojom će se hraniti ovisi o veličini komarče, odnosno da  veće komarče jedu samo veće dagnje, ne pokazujući interes za manje. Spoznalo se tako da, ovisno o području, tek 400 do 800 grama teške, odnosno 25 do 35 cm duge komarče počinju jesti cijele dagnje i to one s mekšim, oklopom dugačkim 15 mm. Dagnje duge 20 do 30 mm najčešće jedu komarče teške oko 1,5 kg, dok 30 do oko 60 mm duge  školjke jedu komarče teške oko 2 kg. Teže komarče ne posežu za cijelim dagnjama kraćim od 40 mm, a najčešće drobe one duge do 65 do 70 mm. Uzimajući u obzir ove podatke, ribolovac ne samo ciljano nego može loviti i komarču određene težine, barem donje. A da bi dagnjom lovio samo komarču, odnosno da mu sitne ribe ne bi „obrstile“ mamac njoj namijenjen, ribolovac dagnju mora mamčiti na poseban način. Najbolje onako kakvu je samo komarča može jesti- zajedno s oklopom, posve ili djelomično zatvorenim. Osim što je samo ona može slomiti, toj pametnoj i opreznoj ribi takve dagnje su manje sumnjive.

Dagnja s oklopom se za lov komarče može mamčiti na više načina. Najčešće tako da se otvori, zatim sastruže s jedne pa djelomično i s druge polovine oklopa, tako da ih u vezi drži samo stezni mišić. Udica se potom dva, tri puta provuče kroz meso, najprije kroz škrgu, a na kraju kroz stezni mišić. Nakon što se zatvori tako da struna iz nje izlazi kroz procjep od bisupsnog snopa, školjka se na kraju 10-15 puta obmota specijalnom elastičnom niti. Drugi uobičajeni način nadijevanja „tvrdo pakirane“ dagnje za lov komarče jest uvlačenje udice u malo stučenu i djelomično otvorenu školjku. Vrh udice mora viriti iz otvora bisupsnog snopu, a vezište udice biti u zašiljenom dijelu školjke. Poslije toga se školjka zatvori pomoću elastične niti ili prstenastom gumicom, za domaćinstvo. Najbolje je ako se koristi crna gumica. Tamo gdje nema puno sitnih riba, „kraljici“, ali i „prinčevima“- fratru, šargu i picu se može ponuditi i dagnja sa samo djelomično sakrivenim mesom. I za takvo nadijevanje školjka se počne otvarati na uobičajeni način, ali se s otvaranjem prestaje na početku proširenog i zaobljenog kraja.  Kroz tako napravljeni otvor se iz školjke izvuče dio mesa, obvezno sa stopalom. U njega se postavi udica čija se struna stavi u ispražnjeni dio školjke. Zatim se njome nekoliko puta obmota zašiljeni dio školjke. Ukoliko je mamac potrebno odbaciti, neophodno ga je dodatno stisnuti gumicom ili elastičnom niti.

Drugi način nadijevanja poluotvorene dagnje, osim za komarču posebno dobrog za lov krupnih fratara, jest da se za izradu jednog  mamca  upotrijebe dvije školjke. Veću je potrebno potpuno osloboditi ljušture, a drugu samo otvoriti. U očišćenu se postavi udica pa se sve skupa ugura u otvorenu školjku. Zatim se sve to ugura u prazni oklop veće školjke i, ako se lovi ometcem, obmota elastičnom niti, ali tako da obje ljušture budu malo otvorene, odnosno da se vidi meso.
Na kraju, dobro je naglasiti da prije stavljanja na udicu dobro je očistiti oklop dagnje od algi i okamina. To je potrebno iz dva razloga. Zato što ulaštene  bude pozornost riba i ne oštećuju strunu kojom se obmotavaju.

Komentari

komentara