Objavljeno: Pet, srp. 13th, 2018

GI SOS Osejava postavlja Informativni punkt tijekom Javnog uvida za Prijedlog Izmjena i dopuna PPUGM

Javno izlaganje o novom Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske, održat će se 17. srpnja s početkom u 12 sati u Gradskoj vijećnici

  • MP

SOS Osejava: Priopćenje za javnost

Makarska – U razdoblju od 13. 7. (petak) do 17. 7. (utorak) Građanska inicijativa SOS Osejava organizira informativni štand na dobro poznatoj lokaciji ispred Turist biroa, odnosno cafe bara Kostela, gdje ćemo svaki dan u jutarnjim satima od 8 do 12 sati informirati građane o izmjenama i dopunama PPUG Makarska, vezanih za Osejavu, odnosno sporni projekt Platno.
Javni uvid za Prijedlog Izmjena i dopuna PPUGM upravo je u tijeku, a trajat će do 21. srpnja. Javni uvid u navedenom razdoblju odvija se svakim radnim danom od 10 do 14 sati u gradskoj vijećnici, pa građani mogu postavljati pitanja direktno djelatnicima Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo.
Javno izlaganje o novom Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske, održat će se 17. srpnja s početkom u 12 sati u Gradskoj vijećnici Grada Makarske.

Informativni punkt organiziramo kako bi našim sugrađanima približili proceduru pisanja prigovora i mišljenja, davanja prijedloga u proceduri javne rasprave koja je upravo u tijeku, a sve sukladno Zakonu o prostornom uređenju. Ukoliko želite podnijeti prigovor  kroz propisanu zakonsku proceduru rado ćemo vam pomoći.
Organiziranje javne rasprave o izrazito važnoj temi prostornog planiranja u Makarskoj  već se tradicionalno od strane vladajućih struktura planira u ljetnom periodu kada je većina građana prezauzeta i nije u mogućnosti prisustvovati kako javnom uvidu tako ni javnom izlaganju. Stoga mi kao građanska inicijativa želimo upozoriti građane na planiranu devastaciju naše Osejave i pomoći im da se čuje i njihov glas.

OSEJAVA JE NAŠA!

  • U ime građanske inicijative SOS Osejava
  • Ivana Miočević Franić

Poziv saborskim zastupnicima

Građanska inicijativa SOS Osejava poslala je službenom elektroničkom poštom poziv SVIM SABORSKIM ZASTUPNICIMA da u ime građana i građanki Makarske u Saboru zatraže očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i energetike -Uprave za zaštitu prirode o podnesenom prijedlogu zaštite Osejave i Sv. Petra.

S obzirom da Grad Makarska nije pokrenuo proceduru zaštite, Inicijativa je u travnju ove godine zatražila od Ministarstva zaštite okoliša i energetike – Uprave za zaštitu prirode, službeno pokretanje procedure trajne zakonske zaštite cijelog poluotoka Osejava i poluotoka Sv. Petar u kategoriji ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA, a građani su sami financirali i priložili geodetsku podlogu te je isti Prijedlog upućen na znanje Županiji. Ministarstvo zaštite okoliša nije odgovorilo na službeni Prijedlog zaštite pa je Inicijativa 04. lipnja 2018. Ministarstvu poslala Požurnicu jer se radi o iznimno osjetljivom pitanju prioritetne naravi.

S obzirom da Grad Makarska na čelu s gradonačelnikom Jurom Brkanom ignorira građane, a istovremeno resorno Ministarstvo ne odgovara na službeni Prijedlog zaštite, Inicijativa je zatražila od SVIH SABORSKIH ZASTUPNIKA da u okviru svojih ovlasti, u ime 5 264 građana i građanki zatraže očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o podnesenom Prijedlogu zaštite poluotoka Osejava i Sv. Petar u Makarskoj. Od zastupnika tražimo postavljanje pitanja za vrijeme aktualnog prijepodneva: zbog čega Ministarstvo ne odgovara na podneseni Prijedlog zaštite?

Apeliramo na iste da zatraže od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu izradu stručne podloge i neovisne procjene vrijednosti poluotoka Osejava i Sv Petar u Makarskoj kao zaštićenih područja.

  • Ispred GI SOS Osejava
  • Dijana Jelić Škorlić

Komentari

komentara