Objavljeno: Pon, ruj. 18th, 2017

Jesenski lov zubaca- „Caru od riba“ ponudi „cara od mamaca“

Zbog velike buke koju stvaraju svuda nazočni turisti, zubaca je u ovo  doba najbolje potražiti na dnu i loviti iz usidrenog plovila

  • Tekst i foto Šime Duvančić

U tijeku je razdoblje najboljeg lova zubaca, „cara od riba“. Međutim, i sada se „car od riba“ može prevariti samo ako se njemu posve prilagodi vrijeme, mjesto i način lova, izbor strune, udice, utega i, što je osobito važno, mamca. Poput svih okrunjenih glava, zubatac ima birani jelovnik. Posebno rado jede žive ribice, glavonošce i velikog crva. „Cara od mamaca“, kako mnogi nazivaju crva,  najlakše je održati na životu pa je on idealan mamac za lov „cara od riba“. Glava za glavu, kažu stari ribari.

Zbog velike buke koju stvaraju svuda nazočni turisti, zubaca je u ovo  doba najbolje potražiti na dnu i loviti iz usidrenog plovila. Za ribolov odaberite što istureniji rt koji gleda ka pučini, a barem je dva do tri kilometra daleko od naselja. Stranu rta na kojoj ćete loviti odaberite tako da kurenat k njoj dolazi do vrha rta. Zubatac, osim kad aktivno lovi, boravi u zasjedi na takvim mjestima. Međutim, tu je samo ako mu odgovara izgled dna, odnosno ako je ono prošarano većim škrapama ili stjenovitim blokovima. Pašu mu i mjesta obrasla visokom travom iz koje se izdižu veći kameni blokovi ali  gdje ima čistih polja mekšeg dna. Upravo nad tim poljima je najbolje spustiti udice jer će se tu svaki ulovljeni primjerak moći i izvući, a ne ostati na dnu u kakvoj škrapi ili obmotan strunom oko stijene. Ako vam opisani tereni nisu dostupni uz obalu, zubaca potražite u kanalima između otočića ili hridi te na srednjim i plićim podmorskim uzvisinama koje opstrujavaju jači kurenti. Ni iznimno jaka nije jamac sigurnom izvlačenju ulovljenog zubaca. Zato se, ovisno o očekivanoj veličini, osnovna struna pribora pravi od najlona promjera 0,40 -0,80, najviše 1,00 mm. Na njegovu debljinu utječe i vrsta dna gdje se lovi. Direktno na osnovnu strunu vezuje se kovana udica oblika „Live bait“ ili „Cyrcle“. Veličina broj i razmak između udica ovisi o dužini mamca. Najčešće je dovoljno rabiti udice širine luka 15-20 mm. Da bi mamac i pribor odbacili do željene pozicije i držali se na njemu, pribor treba opteretiti s 20 do 100, najviše 150 grama teškom olovnicom. Ona obvezno treba biti klizna, najbolje duguljasta,  a hod joj može biti do mamca. Kako  bismo izbjegli  ožegotine po dlanovima, opisani pribor je najbolje montirati na štap. On mora biti jak pa se može rabiti panulaški težine izbačaja oko 150 grama ili snage 3-3,5 libri. I rola mora biti jaka. Može biti panulaški multiplikator iste klase kao i štap ili teška stacionarna rola, najbolje s ugrađenim slobodnim hodom kalema.

Za cjelodnevni lov s dva pribora potrebno je imati desetak crva jer na 2 ili 3 udice u nizu treba mamčiti 20-30 cm dugi komad crva. Udice treba postaviti nježno da što manje oštete mamac. Mekšim dijelovima crva, od polovice nadolje, treba loviti noću, kad male ribe nisu aktivne. Najtvrđi dio, glavu, treba namamčiti od zore do podneva, kad su sve ribe aktivne. Kad mamac potone pribor treba lagano zategnuti, ali i ostaviti slobodnim 5-6m strune da riba ne osjeti otpor kad potegne. Obično prvo mamcu priđu sitnije ribe. Kad počnu jesti privući će pozornost zubaca. Poslije sitnih trzaja sve će se smiriti pa će struna poletjeti u more velikom brzinom. Treba je pustiti, jer nema toga tko će uspješno odmah zaustaviti zubaca. Tek poslije nekoliko metara treba snažno kontrirati. Tad nastaje žestoka borba u kojoj ribič mora nametnuti tempo, jer ako zubatac to učini skoro je sigurno da će se spasiti. Srećom, car se veoma brzo preda i skoro uginuo brzo ispliva na površinu. Unatoč tome, mrežna se prihvatnica mora rabiti.

Komentari

komentara