Objavljeno: Čet, svi. 17th, 2018

Makarska – Gradsko vijeće donijelo odluku o smanjenju obuhvata UPU-a Platno

Naime, od ukupne površine od 22,83 hektara, kopneni dio obuhvaćao je 19,60 h, a izmjenama plana smanjen je na 17,08 hektara

Gradsko vijeće usvojilo je zajedničku odluku o izmjeni i dopuni Urbanističkog plana uređenja(UPU) Sportsko-rekreativne zone Platno i s tim u vezi izmjena Prostornog plana Grada Makarske kojom je iz obuhvata plana izbačen morski akvatorij, a kopneni dio smanjen za 2,52 hektara.
Naime, od ukupne površine od 22,83 hektara, kopneni dio obuhvaćao je 19,60 h, a izmjenama plana smanjen je na 17,08 hektara. Odluka o smanjenju obuhvata i izbacivanju akvatorija, čime je gradska vlast odbacila bilo kakvu mogućnost gradnje u obalnom pojasu, usvojena je bez podrške oporbe.
Odluka je donesena na osnovu prijedloga gradonačelnika Jure Brkana sa prethodne sjednice Gradskog vijeća održane 23. ožujka na kojoj su nazočili i predstavnici Građanske incijative SOS Osejava i zainteresirani građani kojima je dana prilika da javno kažu svoje mišljenje.

Gradonačelnik: Konačan prijedlog će dati struka, a plan će prije toga biti na uvidu građanima

Rekli smo da ćemo smanjiti obuhvat plana, zaštititi pomorsko dobro, to smo i učinili, i opet nije dobro. I dalje se šire dezinformacije. O izgradnji nogometnih terena potpuno se neutemeljeno priča kao o devestaciji prostora, a činjenica je samo jedna. Obuhvat plana smanjili smo sa 19,60 na 17,08 hektara. Sve drugo su špekulacije i neistine. Od tih 17 hektara vjerojatno će 6 do 7 hektara biti izgrađeno pod nogometnim terenima, prometnicom i polaznom postajom žičare. No, to ćemo znati kad struka, odnosno izrađivač da svoj prijedlog izmjena plana. Ovo je tek odluka o izmjenama plana koji će, nakon što prođe proceduru, a prije nego što dođe na dnevni red Gradskog vijeća, doći na javnim uvid svim građanima i oni će moći vidjeti svaki detalj koji se planira. Znači, uvažili smo kritike da je obuhvat prevelik, smanjili ga, radimo transparentno i radimo dobar projekt za grad. Vjerujem da naše mišljenje dijeli i većina građana Makarske koji su u proteklih nekoliko mjeseci mogli vidjeti da mi ne radimo na devastaciji kako tvrde neki pojedinci iz SOS Osejave. Na žalost, glavni među njima imaju neke svoje privatne interese i zato dižu paniku. A nama je važan javni interes i da Makarska ide naprijed
izjavio je gradonačelnik Jure Brkan.Predsjednik Gradskog vijeća Marko Ožić Bebek podsjetio je kako je Urbanistički plan uređenja Sportsko-rekreacijske zone Platno na snazi još 2011. te kako se već 10-ak godina u javnom prostoru govori o potrebi izgradnje sportskih terena o kojima je proteklih godina postojao politički konsenzus. To su potvrdili i stručnjaci iz različitih sfera duštvenog života koji su su se izmjenjivali kao članovi radnih skupina u postupku izrade strateških dokumenata Grada Makarske te, bez obzira koja je politička opcija bila na vlasti, naglašavali kako je izgradnja sportskih terena neophodna za produljenje turističke sezone i razvijanja selektivnih oblika turizma.

Makarska kasni za Istrom onoliko godina koliko su Istrijani prije izgradili sportske terene

Slušali smo protuargumente na prošloj sjednici vijeća ali meni nijedan od njih nje bio prihvatljiv. Nitko iz Građanske incijative zapravo nije govorio o Platnu, prostoru koji želimo oplemeniti a koji je trenutno nasut šutom i potpuno devastiran nego o devastaciji Osejave i Nugla. I to i dalje govore. Iako smo sad još i smanjili obuhvat i svima je jasno da je spominjanje bilo kakve devastacije Osejave i Nugla dezinformacija jer uopće nisu u obuhvatu plana. Pa tko je to protiv izgradnje 4 nogometna terena na Platnu? Pitajte privatne iznajmljivače, hotelijere, ugostitelje…pitajte ih treba li izgraditi 4 sportska terena? Vjerujem da bi njihov odgovor bio DA jednako kao i naših građana da im postavite to pitanje. Budimo svjesni da je Istra ispred nas onoliko godina koliko je ranije počela graditi sportske terene i na taj način obogatila svoju turističku ponudu. Ali, ne, nekome to ne odgovara. Špekulira se o potencijalnim investitorima poput Jake Andabaka, našeg gradskog vijećnika, dolaze čak do premijera. A zapravo se tu više ne radi ni o ekologiji ni o zaštiti prirode nego o političkim ambicijama pojedinaca i osobnim interesima koji su nas, eto, doveli u apsurdnu situaciju da na ovom vijeću raspravljamo hoćemo li podržati jedan ovako dobar projekt ili ne. Mi stojimo čvrsto iza ovog projekta i plana i garantiramo da se tamo neće dogoditi ništa što nije dobro za ovaj grad i da će nastati devastacija
rekao je predsjednik Gradskog vijeća Marko Ožić Bebek podsjetivši kako se nekad na isti način napadalo projekte poput proširenja Gradskog groblja i izgradnje lukobrana na koje se danas gleda potpuno drugim očima.

Neka SOS Osejava postavi referendumsko pitanje

Predstavnici Grada osvrnuli su se i na peticiju na koju se cijelo vrijeme pozivaju čelnici Građanske inicijative SOS Osejava, a kojoj je glavno pitanje bilo da se izjasne jesu li protiv sustavnog i nepovratnog uništavanja poluotoka Osejave.

Kad tako postavite pitanje, naravno da će građani to potpisati jer svi su protiv devastacije i uništavanja Osejave. Pa i mi smo protiv toga. Što se mene tiče, nemam nikakav problem da Građanska inicijativa postavi referendumsko pitanje. Ali vjerujem da neće, jer bi onda trebalo razlučit što su činjenice i postavit konkretno pitanje. Ali to njima ne odgovara. Radije će špekulirat o nečemu što se nikad neće dogoditi, nego govoriti o činjenicama
komentirao je predsjednik Gradskog vijeća. (makarska.hr)


Komentari

komentara