Objavljeno: Pet, lip. 22nd, 2018

MARA: Potpore udrugama, poduzetnicima i iznajmljivačima

Gradskim udrugama i poduzetnicima 277.118,96 kuna,  a privatnim iznajmljivačima ukupno 119.500,00 kuna

  • MP
  • JU MARA

Gradskim udrugama i poduzetnicima 277.118,96 kn bespovratnih sredstava za njihove projekte

JU Makarska razvojna agencija MARA pripremila je više projekata udruga i poduzetnika sa područja grada Makarske i Makarskog primorja, a koji su se kandidirali na EU, nacionalne i županijske natječaje radi ostvarivanja financijske potpore. Kvalitetnim informiranjem, edukativnim aktivnostima, pružanjem tehničke pomoći te konkretnom radu na izradi projektnih aplikacija, gradske udruge i poduzetnici ostvarili su značajne potpore za svoje projekte:

  • Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program konkurentnost i kohezija – Certifikacijom proizvoda do tržišta – 1 korisnik – 107.775,00
  • Program javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od interesa za opće dobro za Splitsko-dalmatinsku županiju u 2018. godinu – 2 korisnika – 10.000,00 kn
  • Natječaja za financiranje projekata udruga od općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju u 2018. godini – 4 korisnika – 18.000,00 kn
  • Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području SDŽ za 2018. – 2 korisnika – 14.343,96 kn
  • Javni poziv za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH u organizaciji MVEP i diplomatsko-konzularnih predstavništava RH u svijetu, u okviru raspoloživih financijskih sredstava u 2018. – 1 korisnik -17.000,00 kn
  • Potpore za samozapošljavanje – 2 korisnika -110.000,00 kn

U tijeku je evaluacija više projekata udruga i poduzetnika kao i projekata našeg Osnivača i gradskih javnih ustanova, a koje je pripremala Agencija za prijavu na EU, nacionalne i županijske natječaje, a za koje se očekuju pozitivne odluke o financiranju.
Osim rada na samim projektima, Agencija intenzivno radi na edukativnim aktivnostima, te tako nakon uspješno održanog programa „Mala poduzetnička akademija“ u rujnu slijede nove radionice „EU škola“ te ICT radionice jačanja poduzetničkih kompetencija „Work Smart“.

Uz pomoć MARA-e privatnim iznajmljivačima ukupno 119.500,00 kuna potpore za podizanje kvalitete turističke ponude u 2018.

JU Makarska razvojna agencija MARA u veljači i ožujku pružila je tehničku pomoć oko pripreme dokumentacije i prijave projekata privatnim iznajmljivačima sa čitavog Makarskog primorja radi njihove što kvalitetnije prijave na javni poziv Splitsko-dalmatinske županije za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude. Također, prethodno je organizirana i pripremna radionica za sve zainteresirane.
Na temelju Odluke o raspodjeli sredstava iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2018. temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018. Upravni odjel za turizam i pomorstvo objavio je rezultate poziva: https://www.dalmacija.hr/natjecaji/artmid/1769/articleid/10659/rezultati-javnog-poziva-za-podnosenje-zahtjeva-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-temeljem-programa-podizanja-kvalitete-turisticke-ponude-na-podrucju-splitsko-dalmatinske-zupanije-za-2018-godinu.

Makarska razvojna agencija MARA sudjelovala je u pripremi 12 projekata privatnih iznajmljivača s područja Makarskog primorja, od kojih je 10 uspješno ostvarilo potporu za financiranje u ukupnoj vrijednosti 119.500,00 kuna. Radi se o projektima nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije, opremanje i uređenje dječjih igrališta i terena, nabava hidromasažnih bazena te nabava sportske opreme – uglavnom dasaka za jedrenje. Ovim aktivnostima se pridonosi ispunjenju ciljeva programa: povećanje i unapređenje kvalitete smještajnih kapaciteta, poticanje razvoja aktivnog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije, štednja energije i korištenje obnovljivih izvora.
JU Makarska razvojna agencija MARA stoji i dalje na raspolaganju svim fizičkim i pravnim osobama s područja Makarske i Primorja za tehničku i savjetodavnu pomoć prilikom pripreme i osmišljavanja njihovih projektnih ideja!

Komentari

komentara