Objavljeno: Čet, ruj. 25th, 2014

Maria Rita D’Orsogna: Zaustavite bušenja u hrvatskom Jadranu!

Molimo vas, za dobrobit naroda Hrvatske i cijele planete, ne idite dalje s uništavanjem Jadrana za ono što će sigurno biti kratkoročna dobit i dugoročno ludost

maria nafta jadran coll

  • MP
[U]gledna znanstvenica, profesorica Maria Rita D’Orsogna, uputila je otvoreno pismo ministru gospodarstva Ivanu Vrdoljaku i članovima Vlade RH pozivajući ih da obustave sve aktivnosti u vezi s najavljenim bušenjem jadranskog podmorja u svrhu eksploatacije nalazišta plina i nafte. Upozoravajući na moguće nesagledive posljedice po okoliš i živote svih ljudi koji žive na obalama hrvatskog Jadrana, Maria R. D’Orsogna poziva Vladu RH na uspostavu konstruktivnog dijaloga s drugim zemljama uz Jadran, a s ciljem donošenja trajne odluke o zaštiti tog jedinstvenog prirodnog resursa za dobrobit budućih generacija.

Podsjećamo da u ponedjeljak 29. rujna istječe rok za sudjelovanje u Javnom savjetovanju Ministarstva gospodarstva RH, te ovim putem još jednom pozivamo na uključivanje i raspravu s ciljem spašavanja našeg Jadrana: CASA: Molimo vas sve, komentirajte zašto se Jadran ne smije bušiti!
Pismo Marie R. D’Orsogna prenosimo u cijelosti na hrvatskom i engleskom jeziku.

Otvoreno pismo profesorice Maria Rita D’Orsogna Hrvatskom Ministarstvu Gospodarstva
  • Poštovani ministre Ivan Vrdoljak
    Poštovana predsjednice Uprave Hrvatske Agencije za ugljikovodike Barbara Dorić
    Poštovani članovi hrvatske Vlade
[P]ozivamo hrvatsku vladu da zaustavi sve aktivnosti bušenja u hrvatskom dijelu Jadrana. Po našem mišljenju, pretvaranje istočnog dijela Jadrana u masovno naftno polje bit će štetna i nesaglediva promjena temeljne suštine Hrvatske, osim što će se ugroziti zdravlje njezinog stanovništva, njezinog mora i njezinog razvijajućeg sektora turizma.
Doista, prisutnost naftne infrastrukture na moru – sa svojim naftnim bušotinama, cjevovoda do i od obale, kopnenim ili offshore rafinerijama, tankerima za skladištenje i/ili preradu, lukama – stvorila bi nepotrebne rizike i izložila područje zagađenju od curenja i izlijevanja koje se nikada ne mogu izbjeći, unatoč obećanjima naftaša o “visokim standardima zaštite okoliša”.
Infrastruktura će biti jasno vidljiva od obale, koristit će se zagađujuće kemikalije, velike količine otpadnih voda i mulja iz bušotina morat će se prevoziti i tretirati na kopnu, ribolovne aktivnosti će biti ugrožene. Naftna i plinska infrastruktura uopće nije kompatibilana sa identitetom za koji se Hrvatska borila izgraditi tijekom godina: da je prirodni raj i mjesto gdje turisti iz cijele Europe i svijeta dolaze za opuštanje i uživanje u njezinim netaknutim ljepotama. Nadalje, u prirodi je industrije nafte i plina da se nastoji širiti protokom vremena čim uspostavi prvo uporište, neizbježno je da će težiti postati veći i jači, te da će gutati halapljivo sve više i više zemlje i ljepote, dok sve to ne nestane. Vrijeme da ih se zaustavi je upravo sada.

[L]judi koji žive uz obalu Hrvatske osuđeni su dobiti vrlo malo u zamjenu za nepovratne transformacije njihove obale u industrijalizirano područje za proizvodnju nafte, jer nafta i plin će se prodavati na otvorenom tržištu ostavljajući iza sebe ružan i kontaminirani okoliš. Dovoljno je samo pogledati situaciju u obližnjoj Italiji, te vidjeti katastrofe koje su eksploatacijom nafte i plina nanesene gradovima kao što su Gela, Falconara, Priolo, Augusta, Manfredonia, Porto Marghera, mjesta koja bi mogla imati održivi turizam ili tercijarno gospodarstvo da nisu izabrali razvoj svojih naftnih i plinskih resursa i sada posjeduju okoliš nepopravljivo uništen. Ta mjesta sada se moraju nositi sa galopirajućom stopom raka, visokom nezaposlenošću i siromaštvom, te nezdravim okruženjem.
Sa šireg stajališta, vađenje i spaljivanje fosilnih goriva jedan je od glavnih uzroka klimatskih promjena. Oko 400.000 ljudi okupilo se u New Yorku krajem rujna tražeći promjene. Naša Zemlja se zagrijava, prosječne temperature su u porastu, ledene kape se tope i razina mora se diže. Izbori koje činimo danas, utjecati će na našu djecu i na djecu naše djece.
Također, pozivamo hrvatske dužnosnike na uspostavu dijaloga s drugim zemljama koje dijele granice na Jadranu, da bi zajedno Italija, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora i Albanija, mogli naći konstruktivnu odluku o trajnoj zabrani bušenja u akvatoriju unutar cijelog Jadranskog mora, da bi spasili njegove obale, njegov morski svijet i njegovu biološku raznolikost za buduće generacije.
Dakle, molimo vas, za dobrobit naroda Hrvatske i cijele planete, ne idite dalje s uništavanjem Jadrana za ono što će sigurno biti kratkoročna dobit i dugoročno ludost.

S poštovanjem,

Maria R. D’Orsogna, PhD

Department of Mathematics                                  Department of Biomathematics

Institute for Sustainability                                      University of California at Los Angeles

18111 Nordhoff Avenue                                         621 Charles E Young Drive

California State University at Northridge               Los Angeles, CA 90095

Los Angeles, CA 91330

Los Angeles, CA 24. rujan 2014.

oa7j80

Open Letter from Maria R. D’Orsogna,PhD to Croatia’s Ministry of Economy
  • Dear Minister Ivan Vrdoljak,
  • Dear Barbara Dorić, acting President of the Croatian Hydrocarbon Agency,
  • Dear representatives of the Croatian government
[W]e have recently become aware of Croatia’s first granting of offshore leases in and around the Adriatic coast of the country. The area to be opened to oil and gas companies covers a total of roughly 37,000 square kilometers divided into 29 blocks. No less than thirty international oil and gas firms will be involved in a massive drilling program that will irreversibly change the Croatian coast for decades to come. The plan calls for a five – year exploration phase followed by a twenty-five year production phase. And that will just be the beginning. Your ministry and your government seem concerned about Croatia’s hydrocarbon potential and in recent years, have moved to facilitate hydrocarbon investment by promoting a “friendlier” regulatory and fiscal framework and by streamlining bureaucracy in favor of oil and gas companies. What about the people of Croatia? We urge the Croatian government to halt any and all drilling activities in the Croatian Adriatic. In our opinion turning the eastern side of the Adriatic into a massive oil field will be a detrimental, fundamental change to the core essence of Croatia in addition to threatening the health of its people, its seas and its thriving tourism industry. Indeed, the presence of petroleum infrastructure at sea — with its oil rigs, pipelines to and from the coast, and possible onshore or offshore refineries, storage and/or processing ships, ports — would create unnecessary risks and expose the area to pollution from leaks and spills which are always bound to occur, despite the promises from oil and gas of “high environmental standards”. The infrastructure will be clearly visible from shore, polluting chemicals will be used, large quantities of waste water and drilling muds will have to be transported and treated onshore, fishing activities will be affected. Oil and gas infrastructure is not at all compatible with the image that Croatia has fought hard to carve for itself over the years: that of a naturalistic haven where tourists from all over Europe and the world come for relaxation and to enjoy its pristine beauty. Furthermore, it is the nature of the oil and gas industry to keep expanding over time: once a foothold is attained, they will inevitably try to become larger, and gobble up more and more land and beauty, until it will all be gone. The time to stop them is now.

[T]he people who live along the coast of Croatia stand to gain very little in return for the irreversible transformation of their coastline into an industrialized oil-producing site, since the oil will be sold on the open market leaving behind eyesores and a contaminated environment. One just has to look at nearby Italy, and the disasters that oil and gas have caused to cities like Gela, Falconara, Priolo, Augusta, Manfredonia, Porto Marghera, locations that could have had a sustainable, tourism or tertiary economy had they not chosen to develop their scares oil and gas resources and are now beyond environmental repair. These locations must now deal with skyrocketing cancer rates, high poverty and unemployment levels and an unhealthy environment. On a larger scale, extracting and burning fossil fuels is one of the main causes of climate change. About 400,000 people gathered in New York in late September asking for change. Our Earth is warming, average temperatures are increasing, ice caps are melting and sea levels are rising. The choices we make today will affect our children and our children’s children. We also urge Croatian officials to promote a dialogue with other countries that share borders with the Adriatic, and that together Italy, Croatia, Slovenia and Albania, may find a constructive resolution to ban offshore drilling within the entire Adriatic sea, to save its shores, its marine life and its biodiversity for future generations. So please, for the benefit of the people of Croatia and of the entire planet, do not go forward with the destruction of the Adriatic for what will certainly be short-term gain and long term foolishness.

Sincerely,

Maria R. D’Orsogna, PhD

Department of Mathematics                             Department of Biomathematics

Institute for Sustainability                                 University of California at Los Angeles

18111 Nordhoff Avenue                                    621 Charles E Young Drive

California State University at Northridge          Los Angeles, CA 90095

Los Angeles, CA 91330

Los Angeles, CA September 24 2014

Komentari

komentara

Komentiraj

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>