Objavljeno: Uto, pro. 26th, 2017

Nova pravila za športski i rekreativni ribolovu na moru

Godišnja dozvola vrijedi za kalendarsku godinu, a izdaje se do 01. ožujka. Pravo na godišnju dozvolu za rekreativni ribolov imaju svi građani koji imaju prebivalište u Hrvatskoj…

 • Tekst i foto Šime Duvančić

Početkom prosinca stupio je na snagu novi „Pravilnik o športskom i rekreativnom ribolovu na moru“, znatno nepovoljniji od starog, posebno za rekreativne ribolovce. Evo najvažnijih odredbi.Novim pravilnikom je samo za BFG, lov velikih riba dozvoljena upotreba pribora jačine 30 i više libara, a uvedena je i obveza označavanja ulova koji se želi zadržati rezanjem jedne strane glave glavonošca i donjeg dijela repa ovih riba: zubatac, lubin, pic, šarag, fratar, kirnja, ovčica, oslić, arbun, pagar; palamida, kavala, gof, škrpina, komarča, kantar i kovač. Osim toga, ukinuta je dozvola za razdoblje od 30 dana a ostale su one za jedan, tri i sedam dana te za godinu dana.

Godišnje dozvole

Godišnja dozvola vrijedi za kalendarsku godinu, a izdaje se do 01. ožujka. Pravo na godišnju dozvolu za rekreativni ribolov imaju svi građani koji imaju prebivalište u Hrvatskoj, a za športski ribolov svi članovi Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru (HSŠRM)  bez obzira na prebivalište. Ta se dozvola izdaje u kompletu s članskom iskaznicom HSŠRM.

Postoje četiri osnovne vrste godišnjih dozvola:

 1.  Za punoljetne, osobe do 65. godina starosti (seniore) godišnja dozvola za rekreativni ribolov košta 500, a za športski ribolov 350 kuna.
 2. Za osobe koje su umirovljenici ili koje su navršile 65 (a ne 60 kao do sada) godina života (veterani). Pri određivanje starosti uzima se u obzir tekuća kalendarska godina u kojoj osoba do kraja godine navršava 65 godina. Osobe mlađe od 60 godina veteransku dozvolu mogu dobiti samo uz predočenje dokaza o umirovljenju. U slučaju kada dokaz nije na hrvatskom jeziku potrebno ga je prevesti i ovjeriti kod ovlaštenog sudskog tumača. Ova dozvola za rekreativno košta 100, a za športski 60 kuna.
 3. Za maloljetne, osobe do navršenih 18. godina (juniore) za rekreativni košta 100, a za športski ribolov 10 kuna. Pri određivanju starosti uzima se u obzir tekuća kalendarska godina kojoj osoba do kraja godine navršava 18. godina
 4. Za invalide Domovinskog rata (HRVI) godišnja rekreativna dozvola košta 100, a športska 10 kuna. Obje se izdaje uz predočenje dokaza o invalidnosti.

Vlasnici godišnjih dozvola smiju koristiti ove alate:

 • – odmet ukupno do 2 komada;
 • – kančanicu ukupno do 2 komada;
 • – povlačni povraz (panula) ukupno do 2 komada;
 • – napravu za lov velikog crva (trapulu) ukupno do 2 komada i
 • – podvodnu pušku ili više njih, što nije precizno navedeno pa je HSŠRM tražio tumačenje od nadležnog Ministarstva, čije ćemo očitovanje objaviti naknadno.

Vlasnici godišnjih dozvola osim navedenih uz doplatu mogu koristiti i dozvole za sljedeće alate:

 • – za jedan ili više stajaćih parangala do ukupno 100 udica dozvola košta 200 kuna;
 • – za vrše do 3 komada dozvola košta 200 kuna;
 • – za jedne osti  dozvola košta 100 kuna;
 • – za jednu umjetnu rasvjetu (feral), kojim se isključivo smije loviti ostima i povrazima s kukom, dozvola košta 100 kuna . Jačine umjetnog svjetla je ograničena na najviše 40 W za žarulju sa žarnom niti, 30 W za halogenu i 10 W za LED žarulju. Za lov glavonožaca umjetno svjetlo se smije koristiti samo  u periodu od 01. listopada do zadnjeg dana veljače.
 • – za lov velikih riba dozvolu po cijeni od 700 kuna mogu kupiti samo športski ribolovci. Pritom smiju koristiti najviše tri pribora (štap i rola) jačine preko 30 libri s po jednom udicom ili varalicom na svakom priboru.
Dnevne i višednevne dozvole

Za razliku od godišnjih, u bilo koje doba godine mogu se kupiti jednodnevne, trodnevne i sedmodnevne dozvole za rekreativnih i športskih ribolov. Jednodnevne koštaju 60, trodnevne150 te sedmodnevne 300 kuna. Vlasnici godišnje dozvole za rekreativni ribolov ne mogu kupiti ni jednodnevnu, trodnevnu i sedmodnevnu dozvolu za BGF, dok ih vlasnici športske godišnje dozvole plaćaju 120, 300, odnosno 600 kuna. 

Komentari

komentara