Objavljeno: Pet, pro. 22nd, 2017

OTP banka snižava kamatne stope u siječnju

Zadar, 20. prosinca 2017. – OTP banka snižava kamatne stope na kredite u eurima i kunama

  • MP

OTP banka će u siječnjusniziti kamatne stope na sve kredite građana s promjenjivom kamatnom stopompa će tako kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu u eurima biti niže za 0,29, a za kredite u kunama za 0,19 postotnih poena.
U posljednje četirii pol godine OTP banka je devet puta smanjivala kamatne stope građanima.Do snižavanja kamatnih stopa dolazi slijedom kretanja nacionalne referentne stope (NRS1), uz koje je OTP banka vezala svoje kredite.
OTP banka će sve svoje klijente pravovremeno i pisanim putem obavijestiti o smanjenju kamatne stope te o novoj visini anuiteta i novom otplatnom planu.

Komentari

komentara