Objavljeno: Čet, ožu. 14th, 2019

Prihvaćene HSP-ove inicijative u Dugopolju! Svako novorođeno dijete – 10 000 kuna, svako iduće 10 000 kuna više!

“Predložili smo također da se donese Odluka o „besplatnom“ priključku na kanalizacijsku mrežu svih mještana koji se do sada nisu priključili a imaju uvjete…”

 • MP

Već smo najavili da će  na jučerašnjoj sjednici OV Općine Dugopolje klub vijećnika Hrvatske stranke prava – HSP predložiti vijeću dvije inicijative koje su od   bitnog interesa za mještane Dugopolja. Jedna je  podizanje komunalnog standarda mještana, a  druga je prodemografska mjera s ciljem olakšavanja života mladih obitelji.
HSP je predložio  da se u cilju olakšavanja  života mladim obiteljima u  Općini Dugopolje poveća visina  naknade za svako  novorođeno dijete  na način  da se dodijele novčani iznosi kako  slijedi

 • za prvo dijete 10.000,00 kn,
  za drugo 20.000,00 kn,
  za treće 30.000,00 kn,
  za četvrto 40.000,00kn
  za svako sljedeće dijete po 10.000,00 kn više. 

Predložili smo također da se donese Odluka o „besplatnom“ priključku na kanalizacijsku mrežu svih mještana koji se do sada nisu priključili a imaju uvjete za spajanje na istu, s jasnim ciljem povećanja komunalnog standarda naših mještana.
Obadvije HSP-ove inicijative su prihvaćene  uz napomenu da će stručne  službe  Općine Dugopolje  naše inicijative pravno uobličiti  i u službenoj formi  će biti jedna od točaka dnevnog reda na idućoj sjednici Općinskog Vijeća Dugopolja te prihvaćene od strane općinskih vijećnika.

 • Ured za odnose s javnošću HSP-a