Objavljeno: Sun, Mar 19th, 2017

Ruke za bolju Makarsku: Abeceda aktivnog građanstva i Mreža aktivnih građana Makarska

Projektne aktivnosti započele su početkom ožujka, a trajat će do konca tekuće godine. Do sada je provedeno ispitivanje putem ankete i fokus skupine

  • MP
AAG (Abeceda aktivnog građanstva)

U partnerstvu sa Savjetovalištem Lanterna i uz financijsku potporu Grada Makarska(10.000, 00 kn), udruga Ruke za bolju Makarsku provodi društveni projekt pod nazivom Abeceda aktivnog građanstva. Projekt je dio provedbe Lokalnog programa djelovanja za mlade grada Makarske za razdoblje od 2016. do 2020., strateškog dokumenta za kreiranje javnih politika za mlade, usvojenog na sjednici Gradskog vijeća, 22. studenog 2016.
Cilj projekta je kroz edukaciju, ispitivanje i analizu javnih politika približiti mladima koncept aktivnog građanina kao uloge koju isti trebaju preuzeti i prakticirati u različitim segmentima društvenog života lokalne zajednice.

Projektne aktivnosti započele su početkom ožujka, a trajat će do konca tekuće godine. Do sada je provedeno ispitivanje putem ankete i fokus skupine gdje su utvrđivani stavovi i potrebe mladih vezano za obrazovanje i razinu njihove uključenosti u procese odlučivanja. U prostorima Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića organiziran je  info štand gdje su mladi volonteri dijelili prigodne info letke i pozivali ostale učenike na sudjelovanje na radionicama i edukacijskim treninzima koji će se održavati subotom u prostoru Savjetovališta Lanterna. Edukacijski moduli vezani su uz aktivizam mladih, oblike učeničkog organiziranja, ulogu vijeća učenika i načine njegovog osnaživanja, komunikaciju, javni nastup, uspješno pregovaranje, strateško planiranje, prikupljanje novčanih sredstava (fundraising), održivi razvoj te borbu protiv korupcije, predrasuda i diskriminacije.

Od ostalih javno-zagovaračkih aktivnosti projektom se planira provesti ispitivanje percepcije društvenih problema u zajednici od strane mladih te potreba koje mladi iskazuju unutar lokalne zajednice (Mladi i civilno društvo).Kroz simulaciju vođenja sjednice Gradskog vijeća i sudjelovanje na tematskoj sjednici Gradskog vijeća mlade će se nastojati uključiti u praćenje rada Gradskog vijeća, analizu rada različitih gradskih odbora i predlaganje akcijskih mjera u provedbi lokalne politike za mlade (Vijećnica pod povećalom). Također će se pokušati utvrditi učestalost korištenje usluga gradskih ustanova u kulturi od strane mladih uz predlaganje mjera za unapređenje života mladih kroz osposobljavanje društvenih prostora i uključenje mladih u kreiranje kulturno-zabavne ponude (Kulturancija).
O terminima odvijanja svih navedenih aktivnosti bit će pravovremeno obaviješteni.

  • Petar Kelvišer, predsjednik udruge Ruke i voditelj projekta

MagMa (Mreža aktivnih građana Makarska)

U partnerstvu s Udrugom OSI Sunce i Savjetovalištem Lanterna , a uz financijsku potporu Grada Makarska (20.000,00 kn), udruga Ruke za bolju Makarsku provodi jednogodišnji program podrške organizacija civilnog društva pod nazivom Mreža aktivnih građana Makarska(MagMa).
Program je usmjeren na pružanje tehničke pomoći civilnim udrugama u osmišljavanju i realizaciji samostalnih i suradničkih projekata, s ciljem da se iste osnaže kroz razvijanje međusektorske suradnje i javno-civilnog partnerstva. Programom se također želi riješiti problem kroničnog nedostatka suradničkog javnog prostora i opreme te kompetencija i znanja za bolji rad civilnog sektora.

Programske aktivnosti odnose se na umrežavanje organizacija civilnog društva, jačanje njihovih kapaciteta  za osposobljavanje u pripremi projekata financiranih javnim sredstvima, suradničko planiranje te pokretanje u rad javnog prostora za provedbu suradničkih inicijativa. Edukacijske aktivnosti vezane su uz radioničke treninge iz područja zagovaranja u javnim politikama,projektnog planiranja, odnosa s javnošću , fundraisinga, menadžmenta volontera  i društvenog poduzetništva.


Aktivnosti vezane uz suradničko planiranje vezane su uz pokretanje u rad javnog suradničkog prostora i djelovanja projektnog  inkubatora, organizaciju zajedničke javno-zagovaračke aktivnosti Uključi se! te održavanje završne konferencija na kojoj će biti predstavljeni rezultati programa.
Do sada je održan inicijalni sastanak udruga koje su se uključile u projekt (trenutno je uključeno sedam udruga), te prva radionica iz istraživanja, analize i zagovaranja u javnim politikama. Edukacijske aktivnosti održavaju se petkom od 10.30 do 12.00 sati u prostoru Savjetovališta Lanterna, a mjesta za uključenje predstavnika udruga kao i ostalih zainteresiranih građana još uvijek ima. Za sve ostale informacije o programu i načinu obratite se Petru Kelvišeru, voditelju programa na mail adresu
petarkelviser@gmail.com.
O terminima navedenih aktivnosti bit ćete pravovremeno obaviješteni.

Komentari

komentara