Objavljeno: Sri, kol. 15th, 2018

SHZ: Europski sud za ljudska prava postao najveći kršitelj ljudskih prava

ali i hrabritelj neodgovornog, nestručnog i korumpiranog dijela pravosuđa nekih država članica…

  • MP
Priopćenje Stranke hrvatskog zajedništva

Nakon što fizičke i pravne osobe u Republici Hrvatskoj iskoriste sva djelotvorna pravna sredstva i pravne lijekove, mnogi od njih podnose zahtjev za zaštitu ljudskih i temeljnih sloboda Europskom sudu za ljudska prava u Strassbourgu, a koji oko 99 % zahtjeva upućenih iz RH ovom sudu odbacuje kao nedopuštene bez ikakvog obrazloženja. Dakle, Europski sud za ljudska prava prometnuo se  kao najviši sud koji krši ljudska prava. Vidljivo je da isti počiva na netransparentnosti, nepravdi i nepoštivanju ljudskih prava.
Europski sud za ljudska prava pretežito proglašava zahtjeve nedopuštenim uz navod da podnositelj zahtjeva nema pravo na žalbu. U tekstu odluke o nedopuštenosti nema niti spomena o nekoj radnji ili propustu koji bi se mogao kvalificirati kao razlog nedopuštenosti  u Konvenciji. Ovakav način rada Suda je apsolutno pravno nepismen i nema iole civilizirane države na svijetu koja bi prihvatila takav način rada suda, pa i najnižeg ranga. Takvim odlukama Sud izričito krši članak 45. Konvencije koji naređuje „da presude i odluke Suda o dopuštenosti i nedopuštenosti zahtjeva moraju biti obrazloženi“. Također, posredno Sud krši i članak 6. Konvencije koji naređuje da svi građani država članica Konvencije imaju pravo na pošteno i pravedno suđenje, što je i bio uzrok nastanka Konvencije kojoj je do danas pristupilo 47 država, a osnivanje i ustrojstvo Europskog suda za ljudska prava je učinjeno iz istih razloga.

Ovo dokazuje da na Europskom sudu za ljudska prava odlučuju i sude anonimni izvjestitelji koji ni ne pročitaju zahtjeve oštećenih građana. Navedeno pokazuje da je Europski sud za ljudska prava postao najveći kršitelj ljudskih prava, ali i hrabritelj neodgovornog, nestručnog i korumpiranog dijela pravosuđa nekih država članica, što dokazuje porast broja zahtjeva od osnivanja Suda. To dokazuje i tekst koji je objavio Internetski portal  http://dalicom.eu/  pod naslovom Otkrivena „krtica“ koja na Europskom sudu za ljudska prava masovno odbacuje tužbe Hrvata protiv domaćih sudova od 10.08.2017. godine (dalicom.eu/otkrivena-krtica-koja-na-europskom-sudu-za-ljudska-prava-masovno-odbacuje-tuzbe-hrvata-protiv-domacih-sudova/).

Republika Hrvatska je treća država po broju podnesenih zahtjeva, a iskazani način rada hrvatskog odsjeka na Europskom sudu za ljudska prava može napraviti ogromnu štetu ugledu naše države i kontinuirano nanosi materijalnu i moralnu štetu našim građanima. Dakle, kad je riječ o Europskom sudu za ljudska prava i hrvatskom odsjeku na tom sudu, može se lako dokazati da to nije suđenje nego čista lakrdija. Na žalost suđenje našeg Ustavnog suda nije mnogo dalje od načina postupanja Europskog sudu za ljudska prava, što dokazuje da oba suda podstiču i hrabre naš nestručni i korumpirani dio pravosuđa.
Zbog svega navedenog RH bi morala hitno i odlučno reagirati da se način rada našeg odsjeka na Europskom sudu za ljudska prava promijeni i da se šteta nanesena našim građanima nadoknadi.

  • Zagreb -Zadar, 14. kolovoza 2018. godine
  • STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA

Komentari

komentara