Objavljeno: Čet, lis. 26th, 2017

SHZ: Pojedine općine i gradovi krše Zakon o lokalnoj samoupravi

Kome odgovara u Hrvatskoj da jedinice lokalne samouprave ne provode izbore za članove vijeća mjesnih odbora neka prosudi hrvatska javnost

  • MP

Jedinice lokalne samouprave općine i gradovi u svojim statutima predviđaju uređenje mjesne samouprave. Prema članku 61.a  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi jedinica lokalne samouprave koja ima osnovane mjesne odbore dužna je provoditi izbore za članove vijeća mjesnih odbora, a izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje predstavničko tijelo.
U Hrvatskoj je u više desetaka općina i gradova istekao mandat za članove vijeća mjesnih odbora osnovanih na njihovu području, ali njihovo predstavničko tijelo i dalje ne raspisuje izbore za članove vijeća. Bilo je prilike za raspisivanjem izbora, ali to jednostavno nije učinjeno. Predstavničko tijelo pojedinih općina i gradova ne postupa po zakonu, odnosno ne donosi odluku o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora.

Jedinice lokalne samouprave opravdavaju se  da ne provode izbore za članove vijeća mjesnih odbora jer ne žele bespotrebno iscrpljivati blagajnu koja je ionako u deficitu, te kako je stoga pametnije pričekati parlamentarne ili lokalne izbore i da ih zbog racionalizacije troškova treba spojiti. Opravdanje je zbog ekonomske računice nakratko prihvaćeno, no kada dođu i ti izbori opet se preskoče izbori za članove vijeća mjesnih odbora i tako u nedogled. I dalje se krši Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi jedinica lokalne samouprave. U Hrvatskoj o ovome nitko ne vodi računa, niti postoje sankcije za pojedine jedinice lokalne samouprave koje imaju osnovane mjesne odbore, a ne provode izbore za članove vijeća mjesnih odbora. Zato se tako i ponašaju. Uvidjevši kako nema nikakvih sankcija sve se više povećava broj jedinica lokalne samouprave koje ne provode izbore za članove vijeća mjesnih odbora.

Kome odgovara u Hrvatskoj da jedinice lokalne samouprave ne provode izbore za članove vijeća mjesnih odbora neka prosudi hrvatska javnost.

  • Zagreb – Zadar, 26. listopada 2017. godine
  • Stranka hrvatskog zajedništva

Komentari

komentara