Objavljeno: Mon, Apr 17th, 2017

Siniša Srzić (NL): Makarskoj je potreban „Gradski Kulturni Centar“

Dok to ne napravimo, kultura će nam biti na razini zabavnih sadržaja jednog ljetovališta, što nije primjerno gradu gospodarske snage i kulturne tradicije  

  • MP

Nezavisna lista kandidata za gradonačelnika Makarske   dr.sc. Siniše Srzića kao jedan od svojih prioriteta, između ostalih, ističe značaj poboljšanja ukupnog stanja kulturnog života grada Makarske. O stanju kulture u Makarskoj često se govori na razini, posve opravdane, kritike stanja, ali pri tome najčešće, nažalost, izostaje makar i okvirni prijedlog rješenja – kao neki suvisli početak i iskaz volje za pomakom. Nezavisna lista želi promijeniti odnos prema kulturi i pri tome nudi konkretna rješenja.

Siniša Srzić: Kultura nije „bunar bez dna“ već izvor stvaranja nove vrijednosti

Grad Makarska već dugi niz godina ne ispunjava  svoju obvezu osiguravanja kvalitetnog kulturnog i društvenog života svojim građanima, kao i turistima koji nas posjećuju. Ta žalosna situacija traje predugo i kao posljedicu ima rezignaciju i nezainteresiranost lokalnih djelatnika u kulturi. Dolazi do onoga što je najgore, a to je mirenje građana grada Makarske sa postojećim stanjem.
Makarske političke stranke pokazale su da se politikom ne može stvarati kultura, ali sigurni smo da se kulturom može stvarati politika. Rješenje postoji i zove se Gradski kulturni centar (GKC). Pri tome je vrlo važno uočiti temeljne probleme, iz kojih proizlaze i svi drugi, a to su:

  • nedostatak kulturne infrastrukture
  • pozicioniranje kulture unutar gradskog „mega“ Odjela za društvene djelatnosti
  • položaj i tretman kulture u odnosu na gradski proračun

Infrastruktura, tj. čvrsti objekti pod krovom koji omogućavaju cjelogodišnje organiziranje kulturnih događanja kao i omasovljenje kulturnih djelovanja kroz lokalne udruge u kulturi, uistinu je gorući problem. Osim brojnih najava, ništa konkretno nije poduzeto da bi se Makarskoj osigurao bar jedan javni prostor koji bi servisirao kulturne potrebe građana. Trenutno se uređuje dvorana Glazbene škole, ali osim što je to prostor koji prvenstveno udomljuje programe Glazbene škole, on ne zadovoljava potrebe traženog javnog prostora zbog dimenzija – kako gledališta tako i pozornice.

Nužno je ostvariti veću sinergiju aktivnih kulturnih udruga s Odjelom za društvene djelatnosti, kao i čvršću povezanost s gradskim i drugim kulturnim institucijama (Galerija Gojak, Gradski muzej, Gradska knjižnica, Matica hrvatska…). Osim toga svakako treba posebnu pozornost posvetiti pojedincima koji vlastitim kulturnim djelovanjem mogu dati značajan doprinos stvaranju makarske kulturne prepoznatljivosti (moramo više pozornosti posvetiti vlastitoj „proizvodnji“ kulturnih sadržaja čime želimo vratiti gradu izgubljeni identitet kulturnog turističkog središta). Na žalost, zbog dosadašnjeg načina upravljanja kulturom, naša proizvodnja kulture je svedena na minimum, dok se većina sredstava koristi za plaćanje i „uvoz“ tuđe proizvodnje. Ovaj odnos treba hitno promijeniti u korist „domaće“ proizvodnje kulture.

Što se odnosa prema gradskom proračunu tiče potrebno je, prije svega, nešto shvatiti. Od strane gradske uprave, ali i Turističke zajednice kao nezaobilaznog i važnog partnera pri oblikovanju kulturnog života, nužna je promjena poimanja kulture. Naime, pogrešno je kulturu doživljavati kao „bunar bez dna“. Naprotiv kultura u svoj svojoj širini i dubini mora biti prepoznata kao vrelo, aktivni izvor stvaranja nove vrijednosti u korist građana – ne samo u duhovnom već i u konkretnom materijalnom obliku. Ulaganje u kulturu uvijek se i svugdje u konačnici isplatilo.

I sada dolazimo do ključne stvari – pomaka. Osnivanjem Gradskog Kulturnog Centra kulturu treba izdvojiti iz neprirodne „koalicije“ sa sportom i socijalom. Centra koji će kulturi dati  važnost, imati vlastiti proračun, mogućnost izbora i financiranja programa, kao i kontrolu istih. I ono najvažnije centar koji će biti mjesto poticanja na kulturno stvaralaštvo u svim svojim izražajnim oblicima. Mjesto podrške za udruge ali i pojedince (osobito mlade kreativne ljude kojima je nužan poticaj) bilo da se oni bave pisanom riječju, likovnom, glazbenom, filmskom ili kazališnom umjetnošću, multimedijalnim aktivnostima… i ostalo.
Osnivanje ovog centra nije dodatni trošak već bi se samo drugačijom sistematizacijom izdvojilo u GKC djelatnike koji se već ionako bave kulturom unutar Odjela za društvene djelatnosti. GKC bi trebao imati znatno veći proračun od postojećih sredstava koja se trenutno izdvajaju za kulturu iz Gradskog proračuna.
Osim organiziranja i financiranja kulturnih događanja u koordinaciji sa TZ, rada sa udrugama u kulturi,GKC bi trebao biti i nositelj planiranja i realizacije projekata izgradnje infrastrukture potrebne kulturi, kao i regulator odnosa između „domaće“ proizvodnje kulture  i „uvozne“ kulture.

Zaključno, sa samo par kvalitetnih poteza, Nezavisna Lista  i kandidat za gradonačelnika dr.sc. Siniše Srzić osigurati će preduvjete za razvoj kulture u Makarskoj, a sa tim i razvoj zdrave politike koja neće ovisiti samo i isključivo o interesima pojedinaca ili zadovoljavanju političkog ega. Građani bi dobili cjelogodišnje bogatstvo kulturnih sadržaja koji bi u konačnici bili dio naše prepoznatljivosti.  Dok to ne napravimo, kultura će nam biti na razini zabavnih sadržaja jednog ljetovališta, što nije primjerno gradu gospodarske snage i kulturne tradicije  kakvu ima Makarska.

Komentari

komentara