Objavljeno: Čet, ruj. 6th, 2018

Sretan Glavičić: Protesti, peticija i izjave roditelja dokazuju da interes djece u Velikom Brdu nije bio zaštićen

„… evidentna je prevara roditelja i djece koji su trebali pohađati vrtić u skladu sa dogovorima u novootvorenom vrtiću…“

  • MP

Za očekivati je da će svako otvaranje novog dječjeg vrtića, osobito u društvu čija je demografska situacija poražavajuća, biti dobra – optimistična vijest. To, međutim, ako je suditi po zbivanjima koja su prethodila otvaranju (u ponedjeljak, 3. rujna 2018.) novog vrtića „Veseljko“ u naselju Veliko Brdo, ne mora vrijediti i u Makarskoj. Projekt koji je započet, a na inicijativu predsjednika Mjesnog odbora, u mandatu gradske uprave SDP-e dovršila je nova HDZ-ova uprava, a dobru vijest „smijenila“ su nova prepucavanja gradske pozicije i opozicije. Pred samo otvaranje vrtića dolazi do javnog negodovanja dijela stanovnika Velikog Brda, pokušaja onemogućavanja pristupa ulazu u vrtić, peticije nezadovoljnih roditelja…, te konferencije za medije GO SDP-e uz kritike na rad Javne ustanove „Biokovsko zvonce“. Aktualna gradska uprava pod vodstvom HDZ-e proziva se za „netransparentnost“, nesposobnost, pogodovanje svojim biračima… Lokalna „politika“ u vrtić ulazi puno prije djece i „Veseljkov osmijeh“ postaje „kiselkast“.

Premda je dosta toga rečeno na spomenutoj konferenciji za medije makarskog GO SDP-e, a u očekivanju najavljene pressice HDZ-a, upravo na temu dječjeg vrtića u Velikom Brdu, i vjerojatnog „demantija“ izrečenih tvrdnji zamolili smo Sretana Glavičića, prvog čovjeka makarskih SDP-ovaca za dodatna pojašnjenja.

  • Otvaranje Dječjeg vrtića „Veseljko“ u Velikom Brdu makarski SDP nije dočekao s veseljem iako je riječ o projektu koji je započeo u vrijeme bivše gradske uprave (SDP) i na inicijativu člana Vaše stranke. Koji su pravi razlozi Vašeg nezadovoljstva?

SDP  je sretan i zadovoljan da je vrtić u Velikom Brdu otvoren jer je neophodan i upravo se zato i krenulo u njegovo otvaranje prije dvije godine. Naše ” nezadovoljstvo”, pak, je posljedica mnogobrojnih nepravilnosti i  netransparentnosti rada JU Biokovsko zvonce – ukidanje snimanja sjednica Upravnog vijeća, nezadovoljstvo roditelja oko primanja djece u vrtić te provođenja pojedinih programa, kao i činjenice da gradonačelnik već godinu dana odbija dati informacije gdje i kada će se krenuti sa gradnjom novog vrtića, a istovremeno česticu zemlje koja je izdvojena i namijenjena za gradnju vrtića na Zelenci ne želi u prostornom planu zaštiti oznakom društvene namjene.

  • Grad Makarska je uložio novac iz proračuna za uređenje i opremanje vrtića. Istim upravlja Javna ustanova Biokovsko zvonce i mora voditi računa o ukupnim potrebama na području Grada, a Veliko Brdo je dio tog grada, i temeljem toga planirati rad vrtića. Zašto mislite da su stanovnici Velikog Brda, kao građani Makarske, zakinuti? Mogu li se tako osjećati primjerice i oni koji svoju djecu u novi vrtić moraju dovoditi u Veliko Brdo iz drugih dijelova grada? Podsjetimo, poludnevnim radom vrtića, a što je navodno želja većine roditelja iz Velikog Brda, njegovi kapaciteti ne bi bili u potpunosti iskorišteni.

Veliko Brdo je udaljeno naselje, bez objekata društvene namjene, ujedno prometno nepovezano sa ostatkom grada i bilo je prirodno i logično da kad se otvara nova ustanova prvo se vodi računa o tome da djeca iz tog dijela grada, naravno u skladu sa unaprijed javno objavljenim kriterijima, budu primljena, a da se zatim prime i druga djeca iz zapadnog dijela grada koja gravitiraju novo otvorenom vrtiću. Interes djece treba biti na prvom mjestu, a  protesti, peticija i izjave roditelja dokazuju da interes djece  u Velikom Brdu nije bio zaštićen. Da se brine o interesu sve djece onda bi se krenulo u gradnju novog centralnog vrtića, no o tome niti riječi. Da, u pravu ste, sa ovakvom odlukom aktualne Gradske uprave i rukovodstva Javne ustanove Biokovsko zvonce, svi su zakinuti.

  • Došlo je i do svojevrsnog prosvjeda, okupljanja građana, kojim se željelo spriječiti pristup vrtiću i onemogućiti njegovo otvaranje. Je li točno, a što dio javnosti misli, da je upravo GO SDP Makarske „prikriveni“ organizator tog prosvjeda?

Smiješno je nas optuživati za organiziranje prosvjeda, a ujedno je i uvredljivo kako za roditelje djece tako i za gospodina Marija Nemčića, čovjeka sa integritetom koji godinama živi i radi za Veliko Brdo i koji je predsjednik vijeća Mjesnog odbora Veliko Brdo, da radi za stranačke interese. Njegova stranačka pripadnost je svima poznata, no on je predsjednik vijeća Mjesnog odbora koji radi za sve stanovnike i koji se na kraju odupro pritiscima, ucjenama i nemoralnim ponudama. Običnog “malog” čovjeka vlast prisili na uzmak, no ne i Marija Nemčića.

  • Koliko je bivša gradska uprava (SDP) za svog mandata uložila sredstava u izgradnju vrtića u Velikom Brdu?

Kako znate u bivšem mandatu ja nisam bio dio izvršne vlasti već gradski vijećnik, ali  sa sigurnošću mogu reći da je SDP-ova gradska uprava rebalansom proračuna za 2016. godinu osigurala 600.000 kuna za sanaciju i adaptaciju dječjeg vrtića u Velikom Brdu. Sukladno planu nabave, na temelju projekta i troškovnika radova raspisan je natječaj za izvođenje radova i odobren je izvođač radova. Plan ulaganje u zgradu i opremanje dječjeg vrtića Veliko Brda bio je samo dio velikog projekta unapređenja  predškolskog sustava. U našem mandatu uklonjen je ogromni deficit u proračunu Ustanove, podmirena su sva dugovanja, te je uspješno  realiziran povijesni projekt energetske obnove vrtića Biokovsko zvonce ukupne vrijednosti od cca 2.400.000,00 od čega su bespovratna sredstva u iznosu od cca 1.600.000,00 kn, tj. 70 % bespovratnih  sredstava. Time je u cijelosti obnovljen objekt u koji se nije ulagalo 30 godina! Mi smo i danas primjer dobre prakse na državnoj razini. Ne zaboravite da je u tom periodu i značajno unaprijeđen pedagoški standard, te je uvedeno nekoliko novih verificiranih programa. Darovita djeca i djeca sa poteškoćama u razvoju su samo neke skupine koje su profitirale. 

  • Je li točno da za vrijeme Vašeg mandata izvođaču radova nije isplaćena niti jedna kuna, štoviše – da ta sredstva nisu niti bila planirana u tadašnjem Proračunu Grada?

Ponavljam, te 2016. godine bila su osigurana sredstva u proračunu. Izvođaču radova se svi radovi plaćaju na temelju fakture za privremenu ili konačnu situaciju izvedenih radova. Situacije trebaju biti pregledane i ovjerene od strane stručnog nadzora. Do kraja SDP-ovog mandata radovi na uređenju vrtića nisu bili završeni, izvođač radova nije izdao niti dostavio bilo kakvu fakturu, pa prema tome nikakvo plaćanje se nije ni moglo izvršiti iako su sredstva bila na raspolaganju. I ova neistina koja se širi u javnosti da nismo osigurali sredstva je primjer napada gradske vlasti na SDP kojim oni prekrivaju svoju nesposobnost za rješavanje gradskih problema i zaštite javnog interesa, dok su istovremeno produžena ruka građevinskog lobija kojemu pogoduju i omogućavaju betonizaciju.

  • Koliko je Vaša (SDP), bivša, gradska uprava ishodila potrebnih dozvola za rad vrtića i je li točno da ste obećavali njegovo otvaranje u trenutku kada nisu bili zadovoljeni zakonski uvjeti o sigurnosti boravka djece u njemu?

Osnivač ustanove Grad Makarska odgovoran je za prikupljanje dozvola za rad, a u tom dijelu je ova nesposobna gradska uprava odgovorna već godinu i tri mjeseca i neosporno je da su kasnili sa svim potrebnim radnjama. Ako su i dobili potrebne dozvole onda su to uspjeli dobiti dan prije otvaranja?  Što se tiče bivše SDP-ove gradske uprave, u svibnju i lipnju 2017. godine procedura otvaranja vrtića išla je u skladu sa planiranim rokovima pa tako i procedura sa prikupljanjem suglasnosti. Preciznije rečeno, u trenutku kada je odlučeno da se u Velikom Brdu otvori vrtić, u objektu koji se nekad koristio kao učionica za osnovnoškolce iz Velikog Brda,  ponavljam iz Velikog Brda, objekt uopće nije bio evidentiran u zemljišnim knjigama. Bivša SDP-ova gradska uprava pokrenula je postupak evidentiranja i upisa u zemljišne knjige, postupak izdavanja potvrde o uporabi objekta i ishođenja rješenja kod nadležnog ureda o namjeni objekta smatrajući da je potrebno ishodovati svu dokumentaciju za objekt koji će se koristiti za potrebe dječjeg vrtića. Moram reći, nažalost, i danas u Gradu postoji još objekata u privatnom vlasništvu koji se koriste za boravak djece i Dječjeg vrtića.

  • Tijekom konferencije za medije koju ste sazvali na temu vrtića u Velikom Brdu tvrdili ste da aktualna gradska uprava (HDZ) pogoduje prvenstveno svojim biračima istodobno ističući vlastitu brigu za interese djece i roditelja. Zvuči nekako „poznato“ kada dolazi iz usta politike. Možete li to komentirati – konkretizirati?

 „Pogodovanje svojim biračima“, kako vi to nazivate, podrazumijeva da su dva Mjesna odbora u kojima SDP ima većinu u proteklih godinu dana apsolutno zanemarena. Što se tiče Velikog Brda, evidentna je prevara roditelja i djece koji su trebali pohađati vrtić u skladu sa dogovorima u novootvorenom vrtiću; ulice su u Velikom Brdu raskopane, nije dodijeljen prostor za rad Vijeću MO, smeće se ovo ljeto slabo odvozi i ulice se ne čiste, stvarala su se ilegalan odlagališta, nije postavljena obećana rasvjeta na Kuku. Također, ni novoimenovana Ulica Mate Vladića nije označena u skladu sa inicijativom Mjesnog odbora Veliko Brdo i Odlukom Gradskog vijeća. Dakle, vlada opći kaos,  a u kuloarima se za to optužuje Vijeće Mjesnog odbora što je jedna velika obmana.

  • Spomenutu pressicu iskoristili ste za izražavanje sumnje da aktualna gradska uprava (HDZ) namjerava iskoristiti situaciju kako bi zaposlila „svoje ljude“. Teorija „uhljebljivanja“ koju ne iznosite po prvi put. Istine radi možete li nam dati podatak koliko je ljudi za vrijeme bivše, Vaše (SDP) uprave zaposleno – „uhljebljeno“  po stranačko – obiteljskoj „liniji“? Ili nije nitko.

Kad sam u situaciji da  govorim o uhljebljivanju onda u prvom redu mislim na one koji su dobili visoko pozicionirana radna mjesta ne ispunjavajući ni minimalne kriterije stručnosti  ili im je izmišljeno radno mjesto u svrhu „dizaličarskih poslova“ dizanja ruke  u Gradskom vijeću.  U ovom konkretnom slučaju na konferenciji sam upozorio na vjerojatnost zapošljavanja nepedagoškog kadra. Svjedoci smo nedavno zaposlenja djelatnika koji je donio potrebnu potvrdu o radnom stažu napisanu figurativno rečeno na „škartocu“.  Zapošljavanje pedagoškog stručnog kadra ako raste broj vrtićke djece je poželjno, no loša tehnička organizacija rada, a upravo je cjelodnevni boravak vrtića u Velikom Brdu  primjer toga, dovodi do bespotrebnog zapošljavanja i izmišljanja radnih mjesta. Sve ostale insinuacije mi nisu prihvatljive. Ljudima se često broje krvna zrnca, pa se čak i visoko obrazovani ljudi koji su izgradili karijere često nađu kao mete. Znam velik broj ljudi koji zbog svoje obitelji ili stranačke pripadnosti nisu dobili posao, dok su neki i  neopravdano dobili otkaze  što je dokazao na sudovima, tako da nema smisla bilo kakvo nabrajanje, niti ću se pridružiti tome. 

Vezani sadržaj: Pressica SDP-a Makarske – o igrama oko Dječjeg vrtića u Velikom Brdu

Komentari

komentara