Objavljeno: Sub, tra. 14th, 2018

Vox Populi: Ilegalni deponij građevinskog otpada na Voliciji?

„Ovim putem Vam želim prijaviti nezakonite radnje vezane uz odlaganje građevinskog otpada i materijala iz iskopa (slike u prilogu).“ 

 • MP
 • Vox Populi

Na području grada Makarske, točnije na predjelu Volicije, posljednjih se dana intezivno stvara ilegalno odlagalište. Radi se o čestici broj 4965/3 i 4965/4 k.o. Makarska-Makar, a možda i o susjednoj broj 4965/2. Kamionima se doprema materijal i istovara na parcelu te se već stvorila poprilična hrpa visoka preko 10 metara sa južne strane. Kako je ta lokacija i šire područje planom predviđeno kao poslovna zona, očito je da ovakvom odlagalištu ovdje nije mjesto te je ono sigurno nelegalno. Također nije suvišno napomenuti da je ta deponija jako ružan prizor svima nama a i našim turistima koji dolaze u naš grad sa istočne strane. U neposrednoj blizini se nalaze i kuće za odmor. Prilikom dopreme materijala oštećena je i gradska prometnica Put Volicije. Navedena ulica tek je pred par godina sređena i asfaltirana da bi već sada izgledala kao stara kojoj treba kompletna obnova. Da li je razlog tomu nekvalitetna izgradnja ili pak prometovanje teške mehanizacije, neznam nisam stručnjak. Međutim sigurno je da tome treba stati na kraj jer će inače novac uložen u izgradnju prometnice, naš novac, novac sviju nas, biti uzalud potrošen samo zbog sitnih interesa pojedinaca.
Ovim putem vas pozivam da izađete na teren i zaustavite nezakonite radnje.

Poslano:

 • komunalno.redarstvo@makarska.hr,
  gradonacelnik@makarska.hr,
  gradjevinska.inspekcija@mgipu.hr,
  tajnica.inspekcija@mzoe.hr
  mediji

Komentari

komentara