Objavljeno: Sub, svi. 6th, 2017

Vox populi: Nastavlja se devastacija prostora na Voliciji

Poštovani Gradonačelniče, kako je nadležno poduzeće za izradu priključka vode, Vodovod Makarska, u biti gradska firma, pa samim time je u i nadležnosti gradonačelnika Grada Makarske

  • MP

Prije nešto manje od mjesec dana objavili smo reagiranje sugrađanke koja upozorava na, kako tvrdi, nelegalne građevinske radove i devastaciju prostora na Voliciji (vidi: Vox populi: Devastacija prostora na predjelu Volicija (foto)). Pismo, uz priložene fotografije, upućeno je na adresu gradonačelnika Makarske i odgovornih institucija s molbom da u skladu s ovlastima poduzmu aktivnosti u cilju i zaštite ugroženog okoliša. Budući da je izostala reakcija gradonačelnika ali i ostalih odgovornih službi, sugrađanka u novom obraćanju upozorava na nastavak radova i ponavlja poziv na djelovanje sukladno ovlastima i odgovornošću. Novo pismo prenosimo u cijelosti.

Prije otprilike mjesec dana poslala sam Vam svoj mail sa zamolbom da poduzmete nešto u okviru Vaših ovlasti i obaveza kako bi se spriječila devastacija javnog dobra u Makarskoj na predjelu Volicija. Na terenu ne samo da se nije ništa saniralo, naprotiv sa devastacijom se nastavlja „punom parom“. Tako se i dalje stvara nesnosna buka i prašina od ilegalnog drobljenja kamena, i dalje se uz samo korito potoka peru građevinski mikseri od betona, i dalje se uz samo korito potoka odlaže građevinski šut i smeće, i dalje se putovi Hrvatskih Šuma koriste za ilegalni transport materijala. I kao da to nije bilo dovoljno trenutno se obavljaju pripreme za izradu priključka vode tako da bi se ispiranje betona obavljalo još lakše, brže i više. Sam priključak vode se izvodi uz samo korito potoka iako se prema UPU Volicija 1 izričito navodi:
„U svrhu tehničkog održavanja, te radova građenja, uz bujične vodotoke treba osigurati inudacijski pojas minimalne širine od 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja vodotoka.“
S obzirom da je priključenje na vodu u nadležnosti komunalnog poduzeća Vodovod Makarska, za pretpostaviti je da postoji nekakva „sprega“ između vlasnika zemljišta i nekog od djelatnika vodovoda. Jer kako inače objasniti da se bez ikakve procedure izvodi priključak na parcelu bez građevinske dozvole ili nekog drugog odgovarajućeg akta?!? „Običan“ čovjek bi za to morao proći kroz more dokumenata, uvjeta i suglasnosti (uvjeti priključenja, glavni projekti, suglasnost vodovoda …), i tek onda čekati svoj red za priključak.
Naime, za izradu priključka vode trebala bi se poštovati i neka procedura. Tako se prema „Odluci o priključenju na komunalne vode građevine“ koju je donio Grad Makarska priključenje uvjetuje postojanjem građevinske dozvole, osim ako nije riječ o poljoprivrednom zemljištu što ovdje očito nije riječ. Podsjetit ću Vas kako se prema UPU Volicija 1 radi o gospodarskoj zoni, poslovne – pretežito uslužne namjene, u kojoj nije predviđeno ispiranje betona i deponija građevinskog otpada, pogotovo ne uz samo korito potoka. Ukoliko želimo da ta gospodarska zona u budućnosti i zaživi onda prizori poput ovog sigurno neće ostaviti dobar utisak na buduće investitore. Također devastacijom prostora se i obezvrjeđuju i okolne parcele, koje u takvom okruženju samo gube na vrijednosti i atraktivnosti.

Poštovani Gradonačelniče, kako je nadležno poduzeće za izradu priključka vode, Vodovod Makarska, u biti gradska firma, pa samim time je u i nadležnosti gradonačelnika Grada Makarske, ovim putem Vas molim da spriječite samovolju pojedinaca da još lakše, a u svrhu vlastite zarade, uništavaju javno dobro i ovaj prekrasan Grad i još uz “asistenciju” gradske tvrtke.

Unaprijed hvala i lijep pozdrav

Vezani sadržaj: Devastacija prostora na Voliciji

Komentari

komentara