Objavljeno: Čet, velj. 1st, 2018

Zimi iz plovila – na seke po ribe male i velike

Kada je cilj ribolova arbun ili druge sitnije ribe, najbolje je loviti štapom težine bacanja 40 do 80 ili 50 do 100 grama , dužine 2,7 do 3,5 m, brze akcije i iznimno osjetljivog vrha

  • Tekst i foto Šime Duvančić

Izgledi za uspješno zimsko udičarenje puno su veći nego što se obično misli, posebice u dubljim, predjelima stalne temperature mora. Osnovni uvjet za uspjeh jest poznavanje dobrih pozicija, pošta. Šanse za uspjeh se još više povećavaju uspješnim kombiniranjem znanja i iskustvo s mogućnostima  koje daje suvremena elektronska oprema, ehosonder i GPS. Zimi elektronika dobiva na značaju ne samo zbog ishoda ribolova nego i zbog sigurnosti ribolovca.
Najbolje pozicije za zimski ribolov su podmorski grebeni, seke, bez obzira na njihovu veličinu. Na njima su uspostavljeni složeni lanci ishrane, počevši od biljaka pa sve do krupnih riba grabljivica. Grebeni predstavljaju barijere kurentima, morskim strujama, koje zbog toga formiraju vrtloge. Na njima dolazi do nagomilavanja hranjivih soli potrebnih za razvoj algi te biljnog  i životinjskog planktona, ali i ostataka uginulih biljki i životinja. Sve je to hrana životinja dna, uključujući i sitne ribe. Obilje raznih crva, rakova, školjki i drugih beskralježnjaka privlači brojne riblje vrste te grabljivice čiji su one plijen. U području seka česti su arbun, kanjac, kantar, kirnja, pagar, škrpina, ugor, zubatac, itd. U brojnim rupama i pukotinama, kao i među algama, ribe i druge životinje nalaze zaštitu od grabljivica, a često i pogodno mjesto za reprodukciju.
Za uspješni zimski ribolov na sekama bitno je znati koje se riblje vrste mogu očekivati na određenoj seki, obzirom na njenu veličinu, položaj i dubinu, kako bi se svemu tome prilagodila tehnika, pribor te sve ostalo potrebno za ribolov. Tako se, primjerice, zubatac i pagar iznimno rijetko zadržavaju na dubinama manjim od 20, a najčešće oko 50 metara. S druge strane, kanjce, arbune, fratre, škarpine te druge sitnije ribe, ali i ugora može se loviti i na plitkim sekama, odnosno na onima bližim obali.

Osnovni udičarski alat za ribolov na sekama, ne samo zimi, jest spustac, kančanica.  Klasični završnjak s olovnicom na kraju najbolje je rješenje. Broj priveza, pjoka, odnosno udica na sistemu ovisi o veličini ribe koja se želi loviti. Krupnije se ribe obično love s jednim, a sitnije s dvije do tri pjoka  na završnjaku. Težina olovnice se kreće od 100 do 500 grama, ovisno o dubini na kojoj lovi, ali  i snazi kurenta. Debljina osnovne strune, ako je najlonska, kreće se između 0,40 i 0,60 mm, a završnjaka 0,30 do 0,50 mm.
Nedostatak sistema s fiksnom olovnicom jest u tome što ribe odmah osjete otpor, a prednost mu samokontriranje, jer se zbog težine olovnice udica sama zabada kada riba proguta ili ponese mamac. No, taj se nedostatak donekle može ublažiti dužim završnjakom.
Kada je cilj ribolova arbun ili druge sitnije ribe, najbolje je loviti štapom težine bacanja 40 do 80 ili 50 do 100 grama , dužine 2,7 do 3,5 m, brze akcije i iznimno osjetljivog vrha. Na štapu treba biti srednja, rola veličine 4 ili 5, odnosno kapacitet 100 m najlona promjera 0,40 ili 0,50 mm. Međutim, na njen kalem je najbolje namotati najlon promjera 0,25 do 0,30 mm, dok se za lov „preko prsta“ mora koristiti skoro dvostruko deblja osnovna struna. No, bez obzira kakvim se priborom lovilo, osnovna struna mu mora biti od slabo istezljivog najlona, a na njemu je najbolje imati udice oblika „Crystal“, odnosno, za krupnije ribae, udice oblika „Cirlce“, „Octopus“, „Live bait“ i „Beak“.
Iako se poput sitnijih i krupnije ribe mogu loviti „preko prsta“, krupnije ribe na većim dubinama neusporedivo je  bolje i lakše loviti suvremenim priborom, odnosno štapom dužine 2,1 do 2,7 m  i težine bacanja 100 do 200, ili čak i više grama. Na njega se treba montirati rola veličine 6 ili 7. Loviti se može i manjim ili srednjim multiplikatorom (do 12 libri) na odgovarajućem štapu.

Mamce za zimsko kančarenje treba birati prema vrsti i veličini ribe koja se želi loviti. Primjerice, arbunu i kantaru treba ponuditi meso dagnje, kozicu, raka samca, kakvog crvića ili komad glavonošca. Pagra, zubaca i druge krupnije ribe najbolje je loviti živim ribicama i glavonošcima, najbolje onima pribavljenim na mjestu ribolova. Nužno ih je ponuditi malo poviše dna, kako se ne bi, eventualno, zavukle u kakvu rupu i tako bile slabo vidljive grabljivicama. Za ugora i murinu mamac se može spustiti i na dno, ako se radi o usoljenoj srdeli ili kojem drugom mamcu intenzivnog mirisa.
Zimi se na sekama udičariti može i u srednjim slojevima mora, posebice nad dubokim pozicijama. Na „pola dna“ ponuđene mamce napadat će šarun, plavica, skuša i palamida. Svi dijelovi seka nisu podjednako bogati ribom. Najbolje je udičariti na padinama, i to onim koje su manje izložene kurentu. Najuspješnije se lovi iz mirujućeg plovila pa je sidrenje veoma važna operacija, koju nije lako obaviti. Najbolje je to uraditi u fazama. Posao će znatno olakšati primjena ehosondera.  Sidrenje počinje zaustavljanjem plovila  nad najvišom točkom seke. Tu se s prove spusti sidro pa krmom vozi na unaprijed odabranu poziciju lova, vodeći računa o tome da se previše ne zateže konop sidra, kako ono ne bi popustilo i pomaklo se. Na mjestu lova se ne treba zaustaviti, nego valja produžiti još malo i s krme spustiti drugo sidro. Zatim se laganom vožnjom treba vratiti na odabrano mjesto udičarenja i zategnuti oba konopca. Iako se opisana operacija čini jednostavnom, vjerojatno će je trebati i nekoliko puta ponoviti dok se točno ne nađe željeno mjesto ribolova.
Uspješnost zimskog udičarenja može se znatno poboljšati primamljivanjem, obvezno na dno. Nakon toga u more treba spustiti pribore, najbolje maksimalno dopuštenih tri. Za velike ribe dovoljan je samo jedan jer se one ipak rjeđe love. Ribolovci koji imaju velika i pouzdana plovila mogu se u ovo doba godine otisnuti dalje od obale, na manje eksploatirane seke, na kojima je udičarenje izdašnije kako po količini tako i po kvaliteti ulova.Udičari s pasarama i malim izvanbrodskim motorima moraju se zadovoljiti s ribolovom na manjim priobalnim sekama. Ali, svi oni koji se odluče za zimsko udičarenje iz plovila moraju poštivati more i njegove ćudi, što podrazumijeva i redovito praćenje vremenske prognoze.

Komentari

komentara